• ۳۷ H-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
علیرضا فخاری زواره
استاد شیمی
گروه شیمی تجزیه، پلیمر و مواد، دانشکده علوم شیمی و نفت
دانشگاه شهید بهشتی
Ali Reza Fakhari
Faculty of Chemistry Science and Petroleum
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

بروزرسانی: ۱۴۰۱/۹/۱۵
تعداد بازدید پروفایل: ۱۵۰۶
 • ۳۸ مقالات نویسنده اول
 • ۸۳ مقالات نویسنده مسئول
 • ۹ مقالات بین‌المللی
 • ۳۱/۵۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۵۸ G-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۴۲۹۰ استنادات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۱۳۶ مقالات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
۶%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۴%
خوداستنادی
۱۴%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۷۵%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي

روند مقالات Google Scholar

فهرست مقالات

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران برتر:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار