• ۳ H-Index
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
احسان ده یادگاری
استادیار مهندسی نفت - اکتشاف
گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
Ehsan Dehyadegari
Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۲
تعداد بازدید پروفایل: ۹۷۶
 • ۲ مقالات نویسنده اول
 • ۱ مقالات نویسنده مسئول
 • ۰ مقالات بین‌المللی
 • ۲/۷۵ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۴ G-Index
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۲۲ استنادات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۸ مقالات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
۰%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۰%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي

روند مقالات Google Scholar

روند مقالات ISC

فهرست مقالات

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

روند ارتباط با صنعت

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران برتر:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار