• ۷ H-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
حسن رجبی مهام
دانشیار زیست شناسی( بیوسیستماتیک جانوری) - زیست شناسی
گروه علوم جانوری و زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
Hassan Rajabi-Maham
Faculty of Biological Sciences and Technology
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

بروزرسانی: ۱۴۰۱/۹/۱۳
تعداد بازدید پروفایل: ۴۹۰
 • ۲ مقالات نویسنده اول
 • ۶ مقالات نویسنده مسئول
 • ۹ مقالات بین‌المللی
 • ۱۰/۹۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱۷ G-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۳۲۷ استنادات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۳۰ مقالات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
۳۰%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۵%
خوداستنادی
۶%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي

روند مقالات Google Scholar

فهرست مقالات

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

روند ارتباط با صنعت

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران برتر:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار