• ۷ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
بهروز دری نوکورانی
استاد مدیریت بازرگانی و صنعتی
گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
Behrouz Dorri
Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

بروزرسانی: ۱۴۰۳/۵/۲
تعداد مشاهده پروفایل: ۱۳۰۸
 • ۰ مقالات نویسنده اول
 • ۱ مقالات نویسنده مسئول
 • ۰ مقالات بین‌المللی
 • ۴۶/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۸ G-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۳۷۱ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۸ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
۰%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۵۰%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۸۷%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي

روند مقالات Google Scholar

روند مقالات ISC

فهرست مقالات

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

روند ارتباط با صنعت

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران برتر:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار