سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ با هدف استخراج و نمایش به‌روز شاخص‌های علم‌ سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه، توسط معاونت پژوهشی و فناوری، پیاده سازی و اجرا شده است. در این سامانه اطلاعات عمومی اعضای هیات علمی شامل نام و نام خانوادگی، دانشگاه، دانشکده/پژوهشکده، گروه آموزشی/ پژوهشی و رتبه علمی درج شده است. همچنین شاخص‌های علم سنجی اعضای هیات علمی در این سامانه شامل تعداد مقالات نمایه شده هر عضو هیات علمی در Scopus ، تعداد کل استنادات دریافت شده این مقالات در Scopus ، میانگین استناد به ازای هرمقاله، شاخصH-Index ،G-Index و میزان خود استنادی درج شده است. در این سامانه پس از تکمیل پروفایل و درج کد Scopus ، سامانه به طور خودکار با پایگاه اطلاعاتی Scopus ارتباط برقرار کرده و سابقه مقالات و استنادات فرد را دریافت و ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است سامانه هر هفت روزیک‌بار بروز می‌گردد.